Certifikát

Vyhlásenie o parametroch

Technický popis

Vzduchová nepriezvučnosť